Sihirli Dilek Kutusu: Çocuk Panayırı, Festivali

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
  • Paylaş :
Sihirli Dilek Kutusu: Çocuk Panayırı, Festivali
Altındağ|Kazan|Keçiören|Pursaklar
  •  Projemiz bir haftalık Çocuk Panayırı ve Festivali olarak tasarlanmıştır. Yakın zamanda gerçekleştirilmiş darbe girişiminde birçok çocuk yakınını, ailesini kaybetmiştir. Bu durum  da çocukların psikolojilerini etkileyerek, onların sosyal ve kültürel yaşamdan kendilerini soyutlamalarına sebebiyet vermiştir. Amacımız, darbe mağduru şehit çocuklarının yarım kalan sosyal ve kültürel yaşamlarına sihirli bir değnekle dokunmak,  gerçekleştireceğimiz psikolojik seans ve oturumlarla psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamaktır (Projenin ilk ayında, bir haftalık çocuk panayırı ve festivali öncesinde belediye desteği ile çocuklara projemize aktif olarak katılacak olan Psikoloji alanından 1 Profesör, 2 Yrd. Doç. Dr., 4 Araştırma Görevlisi ve 4 adet Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisinden oluşan ekip tarafından psikolojik anket ve ölçek uygulanacaktır,  istatistiksel analizler ve testler yapılacaktır. Elde edilen sonuçlara göre, bir haftalık çocuk panayırı, festivali ve sosyal diyalog oturumlarında gerçekleştirilecek olan psikolojik seans, oturum ve yansıma gruplarının niteliğine, türüne ve özelliklerine karar verilecektir. Ayrıca, psikolog ve sanatçıların ortak çalışması ile çocukların içsel dünyalarına hitap eden, onların sorunlarının çözümüne olacak sunacak olan drama atölyeleri ve düşler atölyesi şekillendirilecektir.)  Çocukların içinde bulundukları psikolojik durumu iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, yarım kalmış sosyal ve kültürel yaşam süreçlerine katkıda bulunmaktadır.  Destekleyici psikolojik faaliyetlerle çocukların yaşamış oldukları zihinsel süreçleri daha kolay şekilde atlatmalarına olanak sunacak şekilde onları sosyal ve kültürel faaliyetlerimize dâhil etmektir, onların eğlenmelerini sağlamak ve kendileriyle aynı durumda olan diğer çocuklarla ortak paydada buluşmalarını ve birbirlerini anlayacak şekilde arkadaşlık kurmalarını sağlamak, hislerinde yalnız olmadıklarını hatırlatmaktır.   Onların sosyal entegrasonunu sağlayacak oyuncak ve kitap panayırı, resim atölyeleri, bilişim atölyeleri düzenlemektir. Bu etkinliklerin ortak amacı aynı zamanda çocukların eğlenmesini sağlamaktır. Çocukların içsel psikolojik sorunlarını tespit edip, çözümüne yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler çemberinde gerçekleştirilecektir.  Projemizdeki amaçlarımıza ulaşmamıza olanak sağlayacak olan gerekli alt yapıyı oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Belediyelerle görüşmeler gerçekleştirilerek ve istatistikler incelenerek, şehit sayısının daha faza olduğu Keçiören, Pursaklar, Altındağ  ve Kazan belediyeleri ile detaylı görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve şehit olan ailelerin 9-15 yaş grubunda olan çocuk sayıları öğrenilmiştir ve aşağıdaki tabloda da (Tablo:9.soru) öğrenilen ve projeye dahil edilmek istenen çocuk sayıları verilmiştir.

Proje içerisinde çocuklarla psikolojik yansıma oturumları gerçekleştirilecektir. Çocukların kendilerini rahat hissedeceği ortamlar tasarlanacaktır. Belediyelerin fiziksel imkânlarından (bu konuda belediyelerin onayı alınmıştır, etkinlik için alanlar ve ulaşım imkânları tahsis edilecektir) yararlanılacaktır. Hikâye anlatma, düşler atölyesi, dışavurum etkinlikleri, yansıma ve kırınım (Medeni ve Medeni, 2012) oturumları,  drama atölyeleri psikolojik çalışmalarla desteklenecektir. Psikolog-sanatçı ortak çalışması ile oturumlar şekillendirilecektir.

Proje sonunda çocuklar kitap panayırından diledikleri üç boyutlu, renkli ve eğlenceli kitabı almalarına izin verilecektir.

Bilişim atölyesinde yer alan çocukların dijital oyunlarla iyi ve eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, kullanılacak olan Twine  hikaye yazma aracı ile de psikologlar eşliğinde uygun psikoterapi yöntemleriyle çocukların kendi hikayelerini yazmaları sağlanacaktır.

Çocukların festival kapsamında düzenlenecek olan tiyatro gösterilerine katılımı teşvik edilecektir ve çocukların içsel psikolojik durumlarının dışa vurumunu sağlayan drama etkinliklerine katılımı sağlanacaktır.

Çocuklarla düzenlenecek olan resim atölyelerinde psikoterapi yöntemleriyle resim yapmaları sağlanacaktır. Proje sonunda çocuklarla grup oturumları kapsamında ilgilenerek resimlerini psikologlar eşliğinde anlatmaları istenecektir.

Panayır kapsamında çocuklara ahçılarla birlikte Çocuk Pizzası Yapma, Çocuk Keki yapma, Aperatif hazırlama, Sağlıklı yiyecekler hazırlama etkinliği  yapılıp, onları hoşnut tutacak olan Ustalık sertifikaları verilecektir. Bu etkinliğin amacı gıda alanında mesleki yetkinlik kazandırmak değil, çocukların iyi zaman geçirmelerini teşvik etmektir. Tüm bu etkinlikler çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak için gerçekleştirilecektir.

Projemiz,  “ Darbe Mağduru Şehit Çocukları”’nın yeniden toplumsal entegrasyonlarını sağlamak ve kültürel/sosyal yaşama uyum sürecini kolaylaştırmak, içinde bulundukları psikolojik durumu tespit ve analiz etmek, psikolojik gereksinimlerini tespit etmek, psikodrama atölye çalışmaları ile çocukların içsel hislerini, bastırılmış duyguların, düşüncelerin dışavurumunu sağlamak ve psikologlar tarafından bu dışavurumların uzman analizini sağlamak, çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak, hem yaratıcılıklarını kullandıkları hem de psikolojik durumlarını sergiledikleri, sanatçı ve psikolog ortak desteğiyle ve çalışmasıyla gerçekleştirilecek olan psikodrama atölyelerinde çocukların sorunlarını tespit etmek ve projenin sürdürülebilir olmasını sağlayacak olan ikinci projenin çocukların psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu çocuklara sosyal diyalog kurabilecekleri bir atmosfer tasarlanacaktır. Çocuklar bu sosyal platformda,  proje içinde gönüllük esasına dayanarak çalışan Genç Gönüllü ekibi ile tanışacaktır Bu ekipteki psikologlar psikolojik analizler yapacaktır ve çocuklara psikolojik destek sunacaktır. . Ayrıca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde aktif olarak proje yürüten ve daha önceden de dezavantajlı çocuklarla çalışma deneyimine sahip Avrupa Komisyonu’na bağlı olan Digit-al Magic Gençlik Grubu (http://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2016/03/14/avrupali-ogrenciler-20-suriyeli-cocukla-bulustu)’nın gönüllü çalışanları ve gönüllü akademisyenleri, bilişim eğitmenleri, Bir Saniye Tiyatro Derneği’nin gönüllüleri ve üyeleri olan  Ankara Devlet Tiyatroları/Devlet Opera ve Balesi’nde çalışan tiyatrocularla/oyuncularla/ balerinlerle/baletlerle/ opera sanatçıları, Bilişim Gereçleriyle Eğitim Verme/Eğitimde Yaratıcı Yaygın ve Sargın (non-formal tools) eğitim yöntemleri , Kahoot!, Mentimeter, Twinery Tool, Eco Gamification (Oyunlaştırma yöntemleri),Dijital okuryazarlık, bilişim okuryazarlığı, Lego Okuryazarlığı konusunda uzman olan eğitimenlerle tanışma şansını yakalayıp, onların düzenlemiş olduğu yaratıcı atölyelere katılma şansını yakalayacaktır. Sanatçılar ve psikologlar tarafından da psikodrama etkinliği aktif olarak sürdürülecektir.  Çocuk panayırı ve festivali, iki aylık proje diliminde bir haftalık olarak tasarlanmıştır. Projenin ilk ayında belediyelerden yetkili kişilerin ve proje ekibinin (tüm uzmanlar, eğitmenler, gönüllü ekip dâhil olmak üzere olduğu Tanıtım ve Proje Açılış toplantısı yapılacaktır. Proje faaliyetlerine ilişkin bilgi verilecektir, bu aynı zamanda basın ile de paylaşılacaktır. Belediyelerin de desteği ile ( bu konuda belediyelerin onayını aldık) çocuklara ilk anket ve ölçek çalışmasını gerçekleştireceğiz) İki ay içinde, proje ekibi ile dört kez uygulamalı ve teorik toplantı yapılacaktır ve bir haftalık etkinliğin tüm detaylarının ele alındığı/eğitim yöntem ve gereçlerinin simulasyonlarının yapıldığı oturumlar düzenlenecektir. Bunun yanı sıra, kitap evleri, gıda firmaları ile de görüşmeler sağlanacaktır. Tiyatrocuların/oyuncuların/balerin/baletleri çocuklar için hazırlayacağı gösteriler tasarlanacaktır ve ekibe prova için zaman tanınacaktır ve onların düzenleyeceği gösteriler proje ekibi ile değerlendirilecektir ve en uygun hale gelinceye kadar simulasyonu devam edecektir.  Buradaki amaç da çocukların bu etkinlikleri izlerken eğlenmelerini sağlamaktır. 2 ay  boyunca yoğun çalışmaların ardından, bir haftalık panayır ve festival uygulamasına geçilecektir. Etkinlik haftasının ardından da geriye kalan zaman zarfında proje çıktıları/sonuçları rapor edilecektir ve ilgili dernek, STK’lar ile paylaşılacaktır, basın ile de paylaşılıp projenin tanınırlığı artırılacaktır. Projenin diğer bir amacı da, özel hikaye yazma araçları ile psikologlar eşliğinde psikoterapi teknik ve yöntemleriyle hikayelerini yazmaları sağlanacak,  içsel durumlarını paylaşarak da rahatlamaları sağlanacaktır.  Ayrıca kitap okumayı teşvik edici kitap okuma ve masal anlatma etkinliği de düzenlenecektir. Masallara yönelik düşler atölyesinde çocuklar için konsept tasarlanacak ve konsept dahilinde kitap okumaları, küçük canlandırma etkinliklerinde bulunarak eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Etkinlik ağırlıklı olarak psikodrama ve psikoterapi yöntemlerine dayalı olarak geliştirilecektir. Fakat çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak ve onları farklı diyarlara yolculuklara da çıkarabilmek amacıyla,  konseptli masal okuma ve canlandırma yapma gibi etkinlikler de sunulacaktır. Bu etkinliklerden biri olan resim atölyeleri ile de çocukların dışavurum sürecine katkıda bulunacaktır . Ayrıca derneğimize ait 3 boyutlu yazıcı olduğu için de, çocukların bilgisayarda resim çizip, ya da çizgi film karakteri çizip üç boyutlu olarak çıkarmalarına olanak tanıyacağız bu şekilde çocuklara çağımızın yeni teknolojik  buluşlarından olan 3boyutlu printer ile tanışma şansı verilecektir. Sevdikleri bir çizgi film karakterini üç boyutlu olarak çıkarıp daha sonra eve götürmelerine izin verilecek olan çocukların bu vesile de mutluluk duyacağı ve kendilerini özel hissedeceği düşünülmektedir. Bu proje kapsamında uzun zaman alan bir etkinlik olarak tasarlanamamıştır fakat derneğimizin imkanları kapsamında çocuklara küçük hediyeler verebilmek ve onları hoşnut tutabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Panayır kapsamında çocuklara ahçılarla birlikte Çocuk Pizzası Yapma, Çocuk Keki yapma, Aperatif hazırlama, Sağlıklı yiyecekler hazırlama etkinliği  yapılıp, onları hoşnut tutacak olan Ustalık sertifikaları verilecektir. Bu etkinlik ile de çocukların kendilerini iyi hissetmeleri sağlanacaktır. Bu vesile ile de çocuklar ekip çalışması içinde bulunarak ekip ruhunu yaşayacaktır ve yaşıtları ile arkadaşlıklarını bu eğlenceli ortamda biraz daha kuvvetlendirme şansını elde edecektir. Amacımız çocukları sosyal etkileşimli bir ortamda rahat hissettirmek ve onlarla ilgilenen psikologlarla bu etkinlikler vesilesi ile yakınlaşmasını ve bu vesile de kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini teşvik etmek, sağlamaktır.

 

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında ülkemizde askeri darbe girişimi yaşanmıştır. Ülkemizin huzurunu, iç barışını, refahını yıkmayı amaç edinmiş olan darbe girişiminde, meydanlara çıkarak ülkemizi savunan ve koruyan, kahramanca davranan veya görev başında olan, ülkemizi vatansever duygularla sahiplenen kıymetli vatandaşlarımızdan bir kısmı hayatlarını ve nefeslerini feda etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarında şehit olarak çocuklarını ve eşlerini, yakınlarını, dostlarını bırakmak zorunda kalmıştır. Ülkemizi sarsan ve tüm vatandaşlara derin üzüntü, acı, keder yaşatan olayların ardında yine gözü yaşlı çocuklar kalmıştır.  Bu çocukların gözlerindeki acı, keder, yalnızlık hissi çeşitli haberlere de konu olmuştur, medyadaki fotoğraflara da yansımıştır. Belki de o çocuğun gözlerindeki  bakış, kelimelerin anlatmaya yetemediği duyguları/hisleri bize biraz olsun anlatabilmektedir.  Bu çocuklar, şu an derin üzüntü ve kederin yaşandığı aile, akraba ortamında yüksek oranda stres, üzüntü, yalnızlık, boşluk hissi, ölüm kavramıyla tanışma, ölüm kavramını zihinsel faktörlerle ilişkilendirmeye çalışma gibi çeşitli psikolojik faktörlere ve zorluklara maruz kalmaktadır. Henüz ölüm kavramını tam olarak zihinsel süreçlerinden geçirip anlamlılığa kavuşturamayan bu çocuklar için bu soyut kavramı somut düzlemde anlamak ne yazık ki çok güçtür. Bu psikolojik parametrelerin altında da çocuklar, sosyal ve kültürel yaşamlarından kopmaktadır. Aile fertlerinin de zor bir süreçten geçtiği göz önünde bulundurulduğunda,  çocuklar zihinsel travmalar yaşamaktadır. Ailesinin içinde bulunduğu güç durumdan dolayı da yalnızlaşmakta ve içlerinde bastırdıkları duygu, hissi ve acıyı paylaşacak sosyal bir ortam bulamamaktadır. Ayrıca, kendilerini daha iyi anlayacak olan aynı durumu, acıyı yaşayan yaşıtlarıyla aynı platformda olma şansını yakalayamamaktadır. Bu durum onları giderek yalnızlaştırmakta, anlayamadıkları  veya henüz yeni tanıştıkları, onları sevdiklerinden sonsuza dek ayıran “ölüm” kavramının verdiği travmayı ağır şekilde yaşamalarına sebep olmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak da bu darbe mağduru çocuklar içinde bulundukları psikolojik durumdan dolayı sosyal ve kültüre yaşamdan da uzaklaşmıştır. Aile fertlerinin de üzgün olmasından dolayı aile fertleri de  çocuklarının bu travmayı atlatmasına tam olarak katkı sağlayamamaktadır. Çocukların içinde bulundukları psikolojik durumu tespit etmek, kaygı ve endişe düzeylerini, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini tespit etmek ve onların durumuna çözüm getirebilmek, tüm bunları gerçekleştirirken de, çocukların sosyal ve kültürel yaşama yeniden dâhil edilmesini sağlamak ve kederli ailelerinin de yüzünde güzel bir tebessüm yaratma isteği de projemizin dayanak noktasını oluşturmaktadır. Projemiz çocukların sosyal ve kültürel yaşama yeniden entegrasyonlarını sağlamak, kederli ruh hallerinden onları alıp yeni dünyanın kapılarını onlara açmak, yeni arkadaşlar edinmelerini sağlayarak sosyal etkileşim içine girmelerini teşvik etmektir, kendileri ile aynı durumu paylaşan diğer çocuklarla onları aynı sosyal ve kültürel platformda buluşarak sosyal diyalog içine girmelerini ve üzüntülerini/sevinçlerini birlikte karşılıklı olarak paylaşarak, birbirilerini anlamalarını sağlamak, kurulacak olan iyi arkadaşlıkların temelini atmak amacını da gütmektedir. Proje içinde yer alacak olan Profesör, Uzman ve araştırma görevlisi psikologlar da özel ve grup terapisi, yansıma ve kırınım oturumları gerçekleştirecektir. Tüm psikolojik oturumlar ilk anket ve ölçek sonuçlarının analiz edilmesine dayalı olarak şekillendirilecektir (Tüm sonuçlar ve veriler Kalkınma Ajansı ile de rapor olarak paylaşılacaktır). Proje sırasında ve sonunda da psikolojik gereksinim ve durumları ölçen testler uygulanacaktır. Bu testlerin uygulanma amacı ise, projenin sürdürülebilir olmasına olanak sağlayacak olan ikinci projenin gereksinimler doğrultusunda tasarlanmasını sağlamaktır (Projede yer alan çocukları dâhil edecek olan ikinci proje tasarlanacaktır. İkinci proje 16 aylık olacak şekilde çocukların tespit edilecek olan gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanacaktır.  Uzman psikologlar, eğitimciler, sosyologlar, STK çalışanları ve sosyal öğrenme yöntemleriyle ve psikodrama yöntemlerinde uzman tiyatrocular tarafından bu çocukların rutin olarak gelebilecekleri Psikodrama atölyesi oluşturulacaktır ve bu şekilde projenin de sürdürülebilir platforma taşınması sağlanacaktır. Bu projeden elde edilecek veriler, 16 ay boyunca düzenli olarak çocuklara sosyal hizmet, ilgi, psikolojik ve sosyolojik destek, dâhil edici sosyal ve kültüre faaliyetler sunacak olan Psikodrama Atölyesi’nin kurulmasına katkıda bulunacaktır. Gerçekleştirecek olduğumuz bu proje, çocukları tanımak ve durum tespitlerini yapabilmek açısından kritik önem taşımaktadır.

 

 

 

Projemiz,  “ Darbe Mağduru Şehit Çocukları”’nın yeniden toplumsal entegrasyonlarını sağlamak ve kültürel/sosyal yaşama uyum sürecini kolaylaştırmak, içinde bulundukları psikolojik durumu tespit ve analiz etmek, psikolojik gereksinimlerini tespit etmek, psikodrama atölye çalışmaları ile çocukların içsel hislerini, bastırılmış duyguların, düşüncelerin dışavurumunu sağlamak ve psikologlar tarafından bu dışavurumların uzman analizini sağlamak, çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak, hem yaratıcılıklarını kullandıkları hem de psikolojik durumlarını sergiledikleri, sanatçı ve psikolog ortak desteğiyle ve çalışmasıyla gerçekleştirilecek olan psikodrama atölyelerinde çocukların sorunlarını tespit etmek ve projenin sürdürülebilir olmasını sağlayacak olan ikinci projenin çocukların psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu çocuklara sosyal diyalog kurabilecekleri bir atmosfer tasarlanacaktır. Çocuklar bu sosyal platformda,  proje içinde gönüllük esasına dayanarak çalışan Genç Gönüllü ekibi ile tanışacaktır Bu ekipteki psikologlar psikolojik analizler yapacaktır ve çocuklara psikolojik destek sunacaktır. . Ayrıca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde aktif olarak proje yürüten ve daha önceden de dezavantajlı çocuklarla çalışma deneyimine sahip Avrupa Komisyonu’na bağlı olan Digit-al Magic Gençlik Grubu (http://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2016/03/14/avrupali-ogrenciler-20-suriyeli-cocukla-bulustu)’nın gönüllü çalışanları ve gönüllü akademisyenleri, bilişim eğitmenleri, Bir Saniye Tiyatro Derneği’nin gönüllüleri ve üyeleri olan  Ankara Devlet Tiyatroları/Devlet Opera ve Balesi’nde çalışan tiyatrocularla/oyuncularla/ balerinlerle/baletlerle/ opera sanatçıları, Bilişim Gereçleriyle Eğitim Verme/Eğitimde Yaratıcı Yaygın ve Sargın (non-formal tools) eğitim yöntemleri , Kahoot!, Mentimeter, Twinery Tool, Eco Gamification (Oyunlaştırma yöntemleri),Dijital okuryazarlık, bilişim okuryazarlığı, Lego Okuryazarlığı konusunda uzman olan eğitimenlerle tanışma şansını yakalayıp, onların düzenlemiş olduğu yaratıcı atölyelere katılma şansını yakalayacaktır. Sanatçılar ve psikologlar tarafından da psikodrama etkinliği aktif olarak sürdürülecektir.  Çocuk panayırı ve festivali, iki aylık proje diliminde bir haftalık olarak tasarlanmıştır. Projenin ilk ayında belediyelerden yetkili kişilerin ve proje ekibinin (tüm uzmanlar, eğitmenler, gönüllü ekip dâhil olmak üzere olduğu Tanıtım ve Proje Açılış toplantısı yapılacaktır. Proje faaliyetlerine ilişkin bilgi verilecektir, bu aynı zamanda basın ile de paylaşılacaktır. Belediyelerin de desteği ile ( bu konuda belediyelerin onayını aldık) çocuklara ilk anket ve ölçek çalışmasını gerçekleştireceğiz) İki ay içinde, proje ekibi ile dört kez uygulamalı ve teorik toplantı yapılacaktır ve bir haftalık etkinliğin tüm detaylarının ele alındığı/eğitim yöntem ve gereçlerinin simulasyonlarının yapıldığı oturumlar düzenlenecektir. Bunun yanı sıra, kitap evleri, gıda firmaları ile de görüşmeler sağlanacaktır. Tiyatrocuların/oyuncuların/balerin/baletleri çocuklar için hazırlayacağı gösteriler tasarlanacaktır ve ekibe prova için zaman tanınacaktır ve onların düzenleyeceği gösteriler proje ekibi ile değerlendirilecektir ve en uygun hale gelinceye kadar simulasyonu devam edecektir.  Buradaki amaç da çocukların bu etkinlikleri izlerken eğlenmelerini sağlamaktır. 2 ay  boyunca yoğun çalışmaların ardından, bir haftalık panayır ve festival uygulamasına geçilecektir. Etkinlik haftasının ardından da geriye kalan zaman zarfında proje çıktıları/sonuçları rapor edilecektir ve ilgili dernek, STK’lar ile paylaşılacaktır, basın ile de paylaşılıp projenin tanınırlığı artırılacaktır. Projenin diğer bir amacı da, özel hikaye yazma araçları ile psikologlar eşliğinde psikoterapi teknik ve yöntemleriyle hikayelerini yazmaları sağlanacak,  içsel durumlarını paylaşarak da rahatlamaları sağlanacaktır.  Ayrıca kitap okumayı teşvik edici kitap okuma ve masal anlatma etkinliği de düzenlenecektir. Masallara yönelik düşler atölyesinde çocuklar için konsept tasarlanacak ve konsept dahilinde kitap okumaları, küçük canlandırma etkinliklerinde bulunarak eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Etkinlik ağırlıklı olarak psikodrama ve psikoterapi yöntemlerine dayalı olarak geliştirilecektir. Fakat çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak ve onları farklı diyarlara yolculuklara da çıkarabilmek amacıyla,  konseptli masal okuma ve canlandırma yapma gibi etkinlikler de sunulacaktır. Bu etkinliklerden biri olan resim atölyeleri ile de çocukların dışavurum sürecine katkıda bulunacaktır . Ayrıca derneğimize ait 3 boyutlu yazıcı olduğu için de, çocukların bilgisayarda resim çizip, ya da çizgi film karakteri çizip üç boyutlu olarak çıkarmalarına olanak tanıyacağız bu şekilde çocuklara çağımızın yeni teknolojik  buluşlarından olan 3boyutlu printer ile tanışma şansı verilecektir. Sevdikleri bir çizgi film karakterini üç boyutlu olarak çıkarıp daha sonra eve götürmelerine izin verilecek olan çocukların bu vesile de mutluluk duyacağı ve kendilerini özel hissedeceği düşünülmektedir. Bu proje kapsamında uzun zaman alan bir etkinlik olarak tasarlanamamıştır fakat derneğimizin imkanları kapsamında çocuklara küçük hediyeler verebilmek ve onları hoşnut tutabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Panayır kapsamında çocuklara ahçılarla birlikte Çocuk Pizzası Yapma, Çocuk Keki yapma, Aperatif hazırlama, Sağlıklı yiyecekler hazırlama etkinliği  yapılıp, onları hoşnut tutacak olan Ustalık sertifikaları verilecektir. Bu etkinlik ile de çocukların kendilerini iyi hissetmeleri sağlanacaktır. Bu vesile ile de çocuklar ekip çalışması içinde bulunarak ekip ruhunu yaşayacaktır ve yaşıtları ile arkadaşlıklarını bu eğlenceli ortamda biraz daha kuvvetlendirme şansını elde edecektir. Amacımız çocukları sosyal etkileşimli bir ortamda rahat hissettirmek ve onlarla ilgilenen psikologlarla bu etkinlikler vesilesi ile yakınlaşmasını ve bu vesile de kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini teşvik etmek, sağlamaktır.

 

 Yorumlar

  test14-04-2017 14:12

test yorumum

Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 102